Raport z bazy danych w postaci wykazu nieruchomości dla Krajowego Zasobu Nieruchomości

Raport z bazy danych w postaci wykazu nieruchomości dla Krajowego Zasobu Nieruchomości dostępny w GEO-INFO.
(Raport dla KZN)

21 września 2017 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1764) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.  Zgodnie z ogłoszonym rozporządzeniem wykaz ten prowadzi się dla działek ewidencyjnych, budynków i lokali stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa i przekazuje się do KZN w postaci elektronicznej w formacie XML wraz z lokalizacją przestrzenną tych obiektów zapisaną w pliku GML.

W związku z powyższym w nowej wersji GEO-INFO Mapa 17.4 pojawił się dodatkowy raport "Raport dla KZN" dostępny z poziomu Eksploratora obiektów,  który dla wcześniej przygotowanej listy działek (plik txt z Identyfikatorami G5 działek ewidencyjnych) pozwala w przyjazny dla Użytkownika systemu i szybki sposób przygotować z bazy danych EGiB wykaz wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa w postaci pliku xml o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia wraz z plikiem GML zawierającym indeksy przestrzenne obiektów zawartych w pliku xml, zgodnym z opisem typów i atrybutów obiektów przestrzennych zawartym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Dostępna jest także nowa wersja modułu GEO-INFO Sigma, przeznaczonego do ewidencjonowania i zarządzania mieniem nieruchomym: gminy, powiatu, województwa i Skarbu Państwa, która zawiera dodatkowe dedykowane funkcje związane z przygotowaniem i gromadzeniem danych i tym samym uzupełnieniem wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla KZN oraz związane z przygotowaniem końcowych danych dla KZN w  postaci elektronicznej w postaci pliku XML i GML.

Przypomnijmy, że dla obszarów miejskich opracowanie to w postaci wykazów dla KZN (pliki XML i GML) należy wypełnić do połowy listopada, a dla pozostałych - do połowy marca przyszłego roku.

Dla Klientów posiadających subskrypcję dla poszczególnych modułów wyżej opisane funkcje  pozwalające na przygotowanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa dla KZN zostały udostępnione bezpłatnie w ramach nowych wersji produktów z rodziny GEO-INFO. W przypadku braku aktualizacji modułu GEO-INFO Sigma w celu wykupienia aktualizacji należy skontaktować się z działem handlowym z Panią Katarzyną Pietroń (+48 61 846 20 80).

Dodatkowych informacji dotyczących działania poszczególnych funkcji w GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO Sigma można uzyskać kontaktując się z serwisem technicznym  GEO-INFO.
http://systherm-info.pl/wsparcie-uzytkownika/.