Funkcje pozwalające na automatyczne przygotowanie materiałów udostępnionych z zasobu PZGIK

Funkcje pozwalające na automatyczne przygotowanie materiałów udostępnionych z zasobu PZGIK w postaci elektronicznej w formacie GML w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów gotowe!

Informujemy drogich Użytkowników Systemu Teleinformatycznego GEO-INFO, że w nowej wersji 17.4 GEO-INFO Mapa  oraz GEO-INFO Ośrodek pojawiły się dodatkowe, dostępne dla Użytkowników funkcje eksportujące oraz konfiguracje materiałów pozwalające w szybki i praktycznie bezosobowy sposób przygotować dane z zasobu PZGIK dla poszczególnych materiałów udostępnianych zgodnie z przepisami prawa w różnych wariantach w formacie GML.

Oprócz standardowo dostępnych dotychczasowych funkcji eksportujących i konfiguracji materiałów pozwalających na automatyczne wygenerowanie plików materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień (wniosków) w GEO-INFO Ośrodek w formatach GIV, SWDE, DXF, CSV, TNG, TIFF (GEOTIF) i innych, w zależności od rodzaju wydawanego materiału czy bazy danych, zostały dodane nowe funkcje eksportujące i konfiguracje umożliwiające automatyczne przygotowanie plików  zbiorów danych dla poszczególnych baz danych (EGiB, BDOT500, GESUT) w formacie GML dla właściwych zamówień. Funkcje te są dostępne dla poszczególnych wariantów i opcji udostępniania materiałów z poszczególnych baz danych takich jak na przykład: 7.1 Pełny zbiór danych GESUT, 9.1 Zbiór danych bazy danych EGiB - dane przedmiotowe i podmiotowe, 9.3 Zbiór danych bazy danych EGiB - opisowych i geometrycznych dotyczących działek ewidencyjnych lub budynków, opcja: działki ewidencyjne, dane opisowe czy 9.6 Zbiór danych bazy danych EGiB - dane podmiotowe.

Przypomnijmy, że funkcje te nie dotyczą tylko i wyłącznie aplikacji internetowych takich jak GEO-INFO i.KERG czy GEO-INFO i.Zamówienie, ale także z powodzeniem mogą być wykorzystane do obsługi wniosków i zgłoszeń przyjmowanych do poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziałów Geodezji w postaci tradycyjnej tj. papierowej celem usprawnienia przygotowania właściwych materiałów (tryb bezosobowy) po prawidłowym zarejestrowaniu zgłoszenia bądź wniosku w module GEO-INFO Ośrodek.

Dodatkowych informacji dotyczących działania wyżej wymienionych funkcji oraz przeprowadzania właściwej konfiguracji materiałów w GEO-INFO Ośrodek można uzyskać kontaktując się z serwisem technicznym  GEO-INFO.
http://systherm-info.pl/wsparcie-uzytkownika/.