Inne programy i sterowniki

Pobieranie plików - inne programy i sterowniki

Program Duch.exe umożliwiający przypisanie numerycznemu klawiszowi ENTER Tabulacji

Program GMN2EG.EXE

Sterownik klawiatury umożliwiający korzystanie z kropki na klawiaturze numerycznej

Aktualizacje i service packs dla AutoCAD'ów

Aktualizacje i service packs dla AutoCAD'ów LT


Program Duch.exe umożliwiający przypisanie numerycznemu klawiszowi ENTER Tabulacji

Program Duch.exe daje możliwość przechodzenia klawiszem ENTER pomiędzy polami np. podczas wprowadzania danych metodą domiarów prostokatnych, a także zamianę przecinka na kropkę.

W celu prawidłowej instalacji należy postępować według poniższej instrukcji.

  • pobierz i rozpakuj plik: [0.6 MB]  DuchFull.zip >>
  • uruchom plik Duch.exe, co spowoduje przypisanie numerycznemu klawiszowi ENTER Tabulacji oraz zamianę przecinka na kropkę.

Ponowne uruchomienie pliku Duch.exe przywróci domyślne ustawienia klawiatury bez konieczności restartowania komputera.


Program GMN2EG.EXE

Program ten umożliwia połączenie GEO-INFO z Ewidencją Gruntów Egb3, gdy numery gmin w GEO-INFO i w ewidencji są różne. Dzięki temu użytkownicy starszych wersji GEO-INFO niż 2000, w których numer gminy musi być liczbą, mają możliwość połączenia GEO-INFO z ewidencją gruntów o numerze gminy zgodnym z obowiązującymi obecnie wymogami, np. gminie o numerze 63629 w GEO-INFO można przypisać numer 303902_5 w ewidencji gruntów.

W celu prawidłowej instalacji należy postępować według poniższej instrukcji.

  • pobierz plik:  [47 kB]  gmn2eg.exe >>
  • zapisz ten plik do Egb3, np. C:/GI2000/programy/Egb3
  • popraw dane w plikach według podanego poniżej przykładu

Działanie programu GMN2EG.EXE polega na zamianie numeru gminy w pliku GIWY.TRF przed uruchomieniem programu interfejsowego. Plik GIWY.TRF jest plikiem tymczasowym, w którym GEO-INFO zapisuje dane, np. szukanej działki dla programu interfejsowego.

Parametry programu GMN2EG.EXE są następujące:
GMN2GI  katalog_z_plikiem_trf gmina1_gi gmina1_eg gmina2_gi gmina2_eg ...

gdzie:

  • katalog_z_plikiem_trf oznacza katalog, w którym znajduje się plik GIWY.TRF, inaczej jest to katalog tymczasowy użytkownika,
  • gmina1_gi oznacza numer gminy w GEO-INFO,
  • gmina1_eg oznacza odpowiadający gminie gmina1_gi numer gminy w ewidencji gruntów.

Parametry gmina_gi i gmina_eg muszą występować parami (od 1 do maksymalnie 8 par).

PRZYKŁAD

Sposób użycia tego programu przedstawiamy na przykładzie Ewidencji Gruntów EGBIII, gdzie należy przypisać gminie 63189 w GEO-INFO numer 302109_4 w EGBIII i gminie 63629 numer 303902_5. Wywołanie programu GMN2EG.EXE musi nastąpić przed uruchomieniem właściwego programu interfejsowego, co można zrobić zmieniając wszystkie pliki wsadowe BAT, znajdujące się w katalogu .../programy/Egb3, w sposób, jaki pokazano na przykładzie pliku MSEG-GI.BAT:

set oldpath=%path%
set path=D:/GI2000/Btrieve;%oldpath%
D:/GI2000/Btrieve/Btrieve
D:/GI2000/programy/egb3/gmn2eg.exe %1 63189 302109_4 63629 303902_5
D:/GI2000/programy/egb3/mseg-gi.exe %1
D:/GI2000/Btrieve/Butil -stop
set path=%oldpath%
set oldpath=

gdzie

D:/GI2000/programy/egb3/gmn2eg.exe %1 63189 302109_4 63629 303902_5

jest nowym, dopisanym wierszem.

Oczywiście wcześniej należy skopiować program GMN2EG.EXE do katalogu .../programy/Egb3.Sterownik klawiatury umożliwiający korzystanie z kropki na klawiaturze numerycznej

W celu prawidłowej instalacji należy postępować według poniższej instrukcji.Aktualizacje i service packi do AutoCAD'ów

Wszystkim Klientom posiadającym AutoCAD'y proponujemy pobranie aktualizacji z amerykańskiej strony internetowej Autodesku:>Aktualizacje i service packs do AutoCAD'ów LT

Wszystkim Klientom posiadającym AutoCAD'y LT proponujemy pobranie aktualizacji z amerykańskiej strony internetowej Autodesku:

pobierz ze strony http://usa.autodesk.com/

Logowanie