Szkolenia

 1. Kurs operatorów modułu GEO-INFO Mapa - 9 dni

  • Część 1 [podstawy] - 5 dni
   • Podstawowe informacja o systemie
   • Obiektowa idea zasobu numerycznego
   • Organizacja bazy danych
   • Praca w Zmianie
   • Zasady definiowania obiektów
   • Edycja obiektów Podział działki
  • Część 2 [wymagana wiedza z 1 części kursu] - 4 dni
   • Definiowanie obiektów c.d.:
    • Obiekty BDOT500
    • Obiekty GESUT
   • Ramki
   • Wydruki
   • Dokumenty referencyjne
   • Przetwarzanie danych, raporty, analizy i kontrole
 2. Kurs operatorów modułu GEO-INFO EGiB - 8 dni

 3. Kurs operatorów modułu GEO-INFO Ośrodek z ZUDP - 5 dni

 4. Kurs administratorów modułu GEO-INFO Mapa - 3 dni

  • Konstrukcja systemu, moduły, funkcjonalność zintegrowana
  • Bazy danych, zakładanie, metadane
  • Operatorzy
  • Konfigurator obiektów
  • Systematyka, słowniki, relacje
  • Analizy i kontrole
  • Pliki sterujące
 5. Kurs administratorów modułu GEO-INFO EGiB - 1 dzień

 6. Kurs administratorów modułu GEO-INFO Ośrodek - 1 dzień

 7. Kurs administratorów modułu GEO-INFO Sigma - 2 dni

 8. Kurs administratorów modułu GEO-INFO i.EGiB - 1 dzień

 9. Kurs administratorów modułu GEO-INFO i.NET - 1 dzień

 10. Kurs administratorów modułu GEO-INFO i.KERG - 1 dzień

 11. Kurs administratorów modułu GEO-INFO Omega - 3 dni

 12. Kurs użytkowników programu GEO-INFO Delta - 2 dni

  • Otwarcie projektu, formaty importu danych
  • Konfiguracja projektu
  • Definiowanie i edycja obiektów
  • Redakcja kartograficzna
  • Przetwarzanie i kontrola danych
  • Obliczenia
  • Formaty eksportu
 13. Warsztaty dla VIP-ów (informacja o systemie GEO-INFO) - 2 dni *)

  • Ogólna informacja o systemie
  • Idea obiektowa, bazy danych
  • System zintegrowany, moduły systemu
  • Przebieg informacji
  • Metody zasilania bazy danych i wymiana danych
  • Współpraca z Wykonawstwem geodezyjnym
  • Analizy i kontrole, współpraca z Administratorem systemu
  • Polityka wdrażania i rozwoju systemu

 

Szkolenia są prowadzone w siedzibie firmy Systherm Info. W uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach przeprowadzane są szkolenia w miejscu wskazanym przez zainteresowanego. Szkolenie wyjazdowe wymaga zorganizowania conajmniej 6-cio osobowej grupy słuchaczy.

*) Warsztaty dla VIP-ów są zawsze przeprowadzane w formie sesji wyjazdowej. Są głównie dedykowane Geodetom powiatowym, kierownictwu ODGiK'ów, kierownictwu firm wykonawczych.

Logowanie