Rozwiązania

Rozwiązania w ofercie SIP GEO-INFO:

1. Wykonawstwo geodezyjne
Aplikacja GEO-INFO Delta do wymiany danych i współpracy z ODGiK w trybie off-line.
Dla dużych projektów odpowiednio skonfigurowany do aktualnych potrzeb system GEO-INFO z wykorzystaniem modułów aplikacji GEO-INFO Mapa i  GEO-INFO EGiB.

2. Prowadzenie zasobu geodezyjnego
Zintegrowany system GEO-INFO.

3. Zarządzanie pracą ODGiK
Moduł zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Ośrodek.

4. GIS w aglomeracjach miejskich
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO EGiB, GEO-INFO Portal.

5. Ewidencja gruntów
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO EGiB.

6. Aplikacje GIS dla branży
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO Portal.

7. Topograficzna baza danych
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa - TBD .

8. GIS w edukacji
Wszystkie umożliwiające działalność edukacyjną moduły Zintegrowanego systemu GEO-INFO.

Logowanie