O piractwie oprogramowania możemy mówić gdy oprogramowanie jest kopiowane, sprzedawane, wymieniane lub dystrybuowane nielegalnie. Zjawisko obejmuje zarówno nielegalne użytkowanie licencji przez pojedynczych użytkowników na wielu komputerach jak również bardziej skomplikowany problem rozległej dystrybucji online. Niezależnie od metod dostarczanie czy przesłanek kierujących takim postępowaniem jest to kradzież oprogramowania. Technologia antypiracka firmy SafeNet pozwala znacznie zredukować ryzyko utraty czasu, zainwestowanych środków i przychodów twórców oraz dostawców aplikacji.

Antypiracka technologia firmy SafeNet zdecydowanie zmniejsza ryzyko utraty zysków oraz stwarza warunki otrzymania zwrotu zainwestowanych środków.


Logowanie